کادر
روز قدس
القدس لنا
ماه رمضان . ماه میهمانی خدا و بهار قر آن
نیمه شعبان
نیمه شعبان
حرم هفتمین امام شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام
مراسم تشییع جنازه شهید احسان باقری
کردستان سرزمین مجاهدت های خاموش است
.
شهیدصیادیان
شهید صیادیان4
شهید صیادیان4
شهید صیادیان3
شهید صیادیان2
شهید صیادیان در مراسم عاشورای کردستان