گزارش رونمایی از کتاب «سربازی گمنام» (زندگینامه سردار شهید قاسم عربیان)
 

گزارش رونمایی از کتاب «سربازی گمنام» (زندگینامه سردار شهید قاسم عربیان)

در تاریخ 1395/11/14 از کتاب «سربازی گمنام» (زندگینامه سردار شهید قاسم عربیان) رونمایی شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 178
تاریخ ثبت : پنج شنبه 14 بهمن 1395
 تشکیل جلسه جوانان مؤسسه جهت همکاری با پروژه مجاهدت های خاموش
 

تشکیل جلسه جوانان مؤسسه جهت همکاری با پروژه مجاهدت های خاموش

جلسه جوانان مؤسسه سردار شهید حسین صیادیان در تاریخ 1394/5/10 برگزار شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 316
تاریخ ثبت : پنج شنبه 5 شهريور 1394
 برگزاری اردوی ازناوه
 

برگزاری اردوی ازناوه

اردوی ازناوه در تاریخ 29/5/1394 برگزار شد .
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 351
تاریخ ثبت : پنج شنبه 5 شهريور 1394
 معرفی کتاب " یک آسمان تنهایی " زندگینامه شهید حسین شاگردیان
 

معرفی کتاب " یک آسمان تنهایی " زندگینامه شهید حسین شاگردیان

معرفی کتاب " یک آسمان تنهایی " زندگینامه شهید حسین شاگردیان
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 415
تاریخ ثبت : پنج شنبه 11 تير 1394
 رونمایی و معرفی کتاب " کنار رود ماین " (زندگینامه سردار شهید علی آزادپور)
 

رونمایی و معرفی کتاب " کنار رود ماین " (زندگینامه سردار شهید علی آزادپور)

رونمایی و معرفی کتاب " کنار رود ماین " (زندگینامه سردار شهید علی آزادپور)
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 398
تاریخ ثبت : شنبه 9 خرداد 1394
 رونمایی از کتاب نگار آسمانی - زندگینامه سردار شهید علی آزادپور
 

رونمایی از کتاب نگار آسمانی - زندگینامه سردار شهید علی آزادپور

رو نمایی کتاب نگار آسمانی
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 520
تاریخ ثبت : دو شنبه 22 مهر 1392

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 6 )

    < 1 >