دیدار با برادر نعمت اله تازه مرد
 

دیدار با برادر نعمت اله تازه مرد

دیدار با رزمنده نعمت اله تازه مرد در منزل ایشان انجام شد .
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7
تاریخ ثبت : سه شنبه 24 دي 1398
 دیدار با برادر رسالت منش
 

دیدار با برادر رسالت منش

مورخ 98/10/2اعضای موسسه شهید صیادیان به دیدار برادر آزاده آقای رسالت منش رفتند.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 11
تاریخ ثبت : سه شنبه 17 دي 1398
 دیدار با برادر حسین انتهایی
 

دیدار با برادر حسین انتهایی

مورخ 98/10/9منزل برادر حسین انتهایی میهمان ایشان بودیم .
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 12
تاریخ ثبت : سه شنبه 17 دي 1398
 دیدار با برادر حجه اله خان آبادی
 

دیدار با برادر حجه اله خان آبادی

این هفته دیدار منزل برادر خان آبادی بودیم ...
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 9
تاریخ ثبت : شنبه 30 آذر 1398
 دیدار با برادر علی زمینی
 

دیدار با برادر علی زمینی

دیدار این هفته منزل برادر علی زمینی بود و ...
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 10
تاریخ ثبت : شنبه 23 آذر 1398
 دیداربا برادر عباس آقا زاده
 

دیداربا برادر عباس آقا زاده

دیدار با برادر رزمنده سال های دفاع مقدس آقای عباس آقازاده در منزل ایشان انجام شد
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 11
تاریخ ثبت : سه شنبه 12 آذر 1398
 دیدار با برادر رضا عرفانیان
 

دیدار با برادر رضا عرفانیان

این هفته منزل برادر جانبازرضا عرفانیان جهت دیداربه منزل ایشان رفتیم
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 16
تاریخ ثبت : شنبه 9 آذر 1398
 دیداربا برادر رزمنده حاج علی رضا سردسته
 

دیداربا برادر رزمنده حاج علی رضا سردسته

مورخ 20/8/98منزل برادر حاج علی رضا سردسته ...
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 16
تاریخ ثبت : سه شنبه 5 آذر 1398
 دیدار با برادر مهدویان
 

دیدار با برادر مهدویان

دیدار این هفته منزل برادر جانباز ناصر مهدویان بود دراین مراسم ...
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 16
تاریخ ثبت : شنبه 2 آذر 1398
 دیدار با برادر مصطفی دهقانیان
 

دیدار با برادر مصطفی دهقانیان

مورخ 98/8/15میهمان برادر مصطفی دهقانیان بودیم و...
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 22
تاریخ ثبت : سه شنبه 21 آبان 1398

صفحه 1 از 24 (تعداد کل : 239 )