دیدار با خانواده جانباز آقای مجید امیری
 

دیدار با خانواده جانباز آقای مجید امیری

در تاریخ 1397/12/20 با خانواده جانباز آقای مجید امیری دیدار شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 3
تاریخ ثبت : سه شنبه 21 اسفند 1397
 دیدار با خانواده شهیدان رجبعلی و غلامرضا حمزه ای در حسینیه حیدری جلال آباد
 

دیدار با خانواده شهیدان رجبعلی و غلامرضا حمزه ای در حسینیه حیدری جلال آباد

در تاریخ 1397/12/13 با خانواده شهیدان رجبعلی و غلامرضا حمزه ای در حسینیه حیدری جلال آباد دیدار شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1
تاریخ ثبت : سه شنبه 14 اسفند 1397
 دیدار با خانواده شهید عباس تلک آبادی
 

دیدار با خانواده شهید عباس تلک آبادی

در تاریخ 1397/12/06 با خانواده شهید عباس تلک آبادی دیدار شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 3
تاریخ ثبت : سه شنبه 7 اسفند 1397
 دیدار با خانواده شهید ابوالفضل صبوری
 

دیدار با خانواده شهید ابوالفضل صبوری

در تاریخ 1397/11/29 با خانواده شهید ابوالفضل صبوری دیدار شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 8
تاریخ ثبت : چهار شنبه 1 اسفند 1397
 دیدار با رزمنده آقای مرتضی بانویی
 

دیدار با رزمنده آقای مرتضی بانویی

در تاریخ 1397/11/15 با رزمنده آقای مرتضی بانویی دیدار شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7
تاریخ ثبت : سه شنبه 16 بهمن 1397
 دیدار با خانواده شهید ماشاالله رحیمی بیدگلی
 

دیدار با خانواده شهید ماشاالله رحیمی بیدگلی

در تاریخ 1397/11/08 با خانواده شهید ماشاالله رحیمی بیدگلی دیدار شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 10
تاریخ ثبت : سه شنبه 9 بهمن 1397
 دیدار با برادر رزمنده آقای بصیرالله جاودانه
 

دیدار با برادر رزمنده آقای بصیرالله جاودانه

در تاریخ 1397/11/01 با برادر رزمنده آقای بصیرالله جاودانه دیدار شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 11
تاریخ ثبت : سه شنبه 2 بهمن 1397
 دیدار با خانواده شهیدان اربابی در حسینیه حیدری جلال آباد
 

دیدار با خانواده شهیدان اربابی در حسینیه حیدری جلال آباد

در تاریخ 1397/10/24 با خانواده شهیدان اربابی در حسینیه حیدری جلال آباد دیدار شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 18
تاریخ ثبت : سه شنبه 25 دي 1397
 دیدار با خانواده شهید سید احمد ساجدین
 

دیدار با خانواده شهید سید احمد ساجدین

در تاریخ 1397/10/17 با خانواده شهید سید احمد ساجدین دیدار شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 18
تاریخ ثبت : سه شنبه 18 دي 1397
 دیدار با خانواده شهید عین الله نیکوفرد
 

دیدار با خانواده شهید عین الله نیکوفرد

در تاریخ 1397/10/10 با خانواده شهید عین الله نیکوفرد دیدار شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 13
تاریخ ثبت : سه شنبه 11 دي 1397

صفحه 1 از 22 (تعداد کل : 211 )