دیدار با برادر مصطفی دهقانیان

گزارش هفتگی دیدار
مورخ 98/8/15میهمان برادر مصطفی دهقانیان بودیم و...

تعداد بازدید : 51

تاریخ ثبت : سه شنبه 21 آبان 1398


دیدار هفتگی اعضای موسسه سردار شهید حسین صیادیان این هفته به میزبانی برادر مصطفی دهقانیان در منزل ایشان برگزار شد . در این مراسم ابتدا زیارت عاشورا توسط برادر آقا رضا هوایی قرائت گردید و بعد از آن برادر جانبازمصطفی دهقانیان  خاطراتی از دوران دفاع مقدس و نحوه مجروحیت خود بیان کردند و سپس حجه الاسلام تفکری در ادامه سلسله مباحث رساله حقوق امام سجاد علیه السلام این بار نیز مطالبی را بیان نمودند و در خصوص "حق و حقوق "صحبت کردند . در ادامه برنامه یکی از نوجوانان به نام آقای دهقانی مداحی کردند و به یاد آقا امام زمان (عج) شعرهایی را خواندند و در پایان باذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام جلسه را به پایان رساندند . 

 سخنان برادر دهقانیان :

اینجانب در سال 1360 از طرف بسیج به جبهه رفتم. در عملیات بیت المقدس شرکت کردیم و وارد خاک ریز که شدیم روی خاک ریز سنگر گرفته بودیم و ترکش نصیب ما شد و به صورت و چشم ما اصابت کرد و عدسی چشم از بین ر فت و ما هیچی متوجه نشدیم. ما را به بیمارستان منتقل کردند که آنجا فهمیدیم خرمشهر آزاد شد.

من دو دفعه به جبهه رفتم یک بار از طرف جهاد که به فاو رفتیم و یک بار وقتی جانباز شدم رفتم. 45 روزی آنجا بودم برای درمان به بیمارستان آیت الله کاشانی رفتم که ما را با هواپیما از اهواز به اصفهان انتقال دادند. 7 روزی آنجا تحت درمان قرار گرفتم و بعد به تهران رفتم.

شب عملیات اسلحه روی دوشمان بود و کمک بیسیم چی بودم همینطور که روی خاک ریز خوابیده بودم ترکش خوردم.

شب عملیات می خواستیم از ماشین پیاده بشویم آنقدرما را در چاله و چوله انداخته بودند که دیگر نمی توانستیم حرکت کنیم و از ماشین پایین بیایم. یادم است که گفتم یا صاحب الزمان و از ماشین پایین آمدم مثل اینکه یکی من را از ماشین پیاده کرد.