راهنمای تدوین مقاله یادواره سردار شهید حسین صیادیان و 40 شهید هیئت امام حسن مجتبی(ع)

یادواره شهید صیادیان » ارسال مقالات
راهنمای تدوین مقاله

تعداد بازدید : 1381

تاریخ ثبت : يک شنبه 7 تير 1394


راهنمای تدوین مقاله یادواره سردارشهید حسین صیادیان و

40 شهید هیئت امام حسن مجتبی (ع)

 

(عنوان در 1 یا 2 خط ، فونت B Titr 14 pt)

نویسنده اول ، نویسنده دوم ، ... (B Zar 14 pt ، Bold)

1- آدرس نویسنده اول (B Nazanin 12 pt) مثال : نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر، آدرس محل سکونت، تلفن ثابت و همراه، کدپستی 

2- آدرس نویسنده دوم (B Nazanin 12 pt) مثال : نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر، آدرس محل سکونت، تلفن ثابت و همراه، کدپستی

.

.

.

آدرس پست الکترونیکی نویسنده رابط (Times 10 pt) 

 

چکیده

هر مقاله باید دارای یک خلاصه 100 تا 150 کلمه ای باشد که در یک پاراگراف تهیه شده است . هم چنین مقاله تهیه شده باید دارای حواشی 40 میلی متری ازلبه راست و 35 میلی متری ازلبه چپ باشد . این بخش بایدبه صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد و یک مقدمه تلقی نمی شود . توصیه می شود چکیده در بردارنده این موارد باشد : پژوهش در حیطه چه موضوعی است ; پرداختن به این موضوع چرا مهم است .

کلمات کلیدی : با یک خط فاصله از فوق، حداکثر 5 عبارت کلیدی که با ویرگول (،) از یکدیگر جداشده باشند با فونت (B Zar 9 pt ، Bold) . مثال : تصادفات در راه های روستایی ، داده کاوی ، ...

1- مقدمه (عنوان از مرتبه اول B Mitra 14 Bold)

این راهنما به منظور استفاده مؤلفین مقالات مطابق الگوی یاد واره تهیه شده است . رعایت این ضوابط برای همه مؤلفین  محترم اجباری است. برای نگارش مقالات ضروری است ازنرم افزار Word (نسخه 2007 به بالا) درمحیط Windows استفاده شود. از فونت (B Nazanin 11 pt) و فاصله خط Single در تهیه متن اصلی مقاله استفاده شود . متن مقاله به صورت تک ستونی و با حاشیه 30 میلی متر از راست و 25 میلی متر از چپ و 30 میلی متر ازبالا و پایین تهیه شود . عنوان هر بخش با فونت (B Titr 10 pt)، با شماره بخش و با فاصله دو خط خالی از بخش قبلی و یک خط خالی از متن نوشته شود . اولین خط همه پاراگراف ها، به جزاولین پاراگراف بعد ازعنوان هربخش، به صورت هماهنگ 10 میلی متر فرورفتگی داشته باشد .  

1-1- ارسال  مقالات (عنوان از مرتبه دوم B Mitra 13 Bold)

کلیه مقالات کامل توسط داوران علمی همایش مورد ارزیابی قرار می گیرند . به این منظور لازم است (فایل های) مقاله، که مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده است، با فرمت docx توصیه می شود . 

1-1-1- حداقل صفحات 

حداقل تعداد صفحات مقاله شامل متن و کلیه اجزاء آن (شکل ها، جدول ها و ...)، 10 صفحه A4 است . 

1-1-2- پاورقی

در صورت نیاز به استفاده از پاورقی فارسی، از فونت (B Nazanin 9 pt) استفاده شود .

2- شکل ها

همه شکل ها ونمودارها باید درداخل متن مقاله و بلافاصله پس ازاولین طرح درمتن قرار گیرند. شکل ها بایدازکیفیت کافی برخوردارباشند. هر شکل دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتماً باید درداخل متن به آن ارجاع شده باشد.هم چنین هرشکل دارای عنوان مستقلی است که با فونت (B Zar 9 pt  Bold) در زیر شکل نوشته می شود. ( تصاویر به صورت JPG  باز و فایل جداگانه ارسال شود)

3- نتیجه گیری

هر مقاله باد با ارائه توضیحات مشخص به جمع بندی نتایج تحقیق ارائه شده در بخش نتیجه گیری بپردازد . 

4- قدردانی

در صورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر و تشکر می تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر شود . 

5- مراجع

فهرست مراجع به عنوان آخرین بخش مقاله با فونت (Times New Roman 9 pt)نوشته می شوند . ترتیب آن ها مطابق با ترتیب طرح آن ها در داخل متن است و فقط شامل مواردی است که مستقیماً در متن مقاله به آن ها ارجاع شده است. 

6- سایر موارد

1-6- در صورت هرگونه سؤال با شماره 03154728078 ، مؤسسه سردار شهید صیادیان تماس حاصل نمایید . 

2-6- برای ارسال، یک نسخه اصلی تایپ شده و یک نسخه ازCD با شرایط بیان شده ، به آدرس مؤسسه سردار شهید صیادیان ارسال شود .

آدرس : 1- آران و بیدگل - خیابان 17 شهریور - خیابان جدیدالاحداث افتخارالاسلام - پشت نانوایی کرامتی

          2- خیابان زینبیه - مؤسسه فرهنگی زینبیه خواهران         

3-6- مهلت ارسال آثار تا تاریخ 1394/6/25 می باشد.

4-6- مقالات برگزیده در زمان برگزاری یادواره (هفته دفاع مقدس) مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

5-6- مقاله نباید در جای دیگر ارائه شده باشد.

6-6- مقاله ارسالی بدون اشتباه و غلط املایی و چاپی باشد .

7-6- خلاصه رزومه فرهنگی ، ادبی و ... ارسال شود .

7- شرایط ارسال عکس، پوستر، انیمیشن، خاطره ،...

1-7- اولین شرط همه موارد عدم ارائه در محل های دیگر می باشد .

2-7- خاطره توسط گوینده ارسال شده باشد یا شماره تلفن فردی که خاطره مربوط به آن می باشد در آن آمده باشد و مستند و واقعی باشد .

3-7- در مورد عکس ها، اسامی افراد در پشت عکس یا به همراه عکس نوشته شود و سایر موارد از قبیل کدام جبهه و ... ذکر شود .           ( تصاویر به صورت JPG  باز و فایل جداگانه ارسال شود)

4-7- در فیلم و انیمیشن تمام افراد (کارگردان و ...) معرفی شوند .  

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان