اعضای هیئت مدیره

درباره ما » هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره

تعداد بازدید : 826

تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394


 

مؤسسه فرهنگی پژوهشی سردار شهید حسین صیادیان
(ایثارگران جبهه های غرب کشور)
(شهرستان آران و بیدگل)
تأسیس 1391  - شماره ثبت 121 

 

اعضای هیئت مدیره :


علی صیادیان


 

حسین حاجی حسینی


 

حسن سعدی


 

حسن صیادیان


 

امیر حسین عنایتی

 


مدیر مسئول : علی صیادیان


واحد امور مالی : علی صیادیان


واحد جوانان : حسین حاجی حسینی

 

واحد موزه و گنجینه : فاطمه صبوری آرانیواحد اجرایی : حسن سعدی


واحد انتشارات و سمعی بصری : ماشاالله حاجی حسنی


دبیرخانه و روابط عمومی : فاطمه صبوری آرانی

 

واحد تحقیق و پژوهش : حسین حاجی حسینی

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان