وظایف دبیرخانه و روابط عمومی

درباره ما » شرح وظایف » دبیرخانه و روابط عمومی
وظایف دبیرخانه و روابط عمومی

تعداد بازدید : 660

تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 13941- ثبت و ضبط صورت جلسات هیأت مدیره و مدیر عامل .
2- پیگیری مصوبات جلسات و گزارش اقدامات به مدیر عامل .
3- ارتباط با موسسات ، شرکتها و... با توجه به دستورات .
4- انجام امور بایگانی اسناد و مدارک و ضبط نامه های وارده و صادره .
5- تهیه برنامه سالانه دفتر و گزارش کار مدیر عامل به هیأت مدیره .
6- پیش بینی امکانات اداری و برگزاری جلسات در خارج از موسسه .
7- تهیه آمار و اطلاعات از امکانات و اموال موسسه .
8- اجرای دستورات مدیر عامل موسسه .
9- همکاری و هماهنگی با سایر واحد های موسسه .
10- حفظ و نگهداری از اموال موسسه .
11- به روز رسانی سایت شهید صیادیان .
12- هماهنگی و ارتباط با خارج از مؤسسه .

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان