وظایف واحد تحقیق و پژوهش

درباره ما » شرح وظایف » واحد تحقیق و پژوهش
وظایف واحد تحقیق و پژوهش

تعداد بازدید : 638

تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394


1- تحقیق و شناسایی شهداء و رزمندگان و جانبازان و آزاد گان شهرستان آران و بیدگل در جبهه های غرب کشور .
2- تهیه بانک اطلاعات جامع از هر کدام از گزینه های فوق .
3- قرار دادن اطلاعات جمع آوری شده در وب سایت موسسه پس از تایید هیأ ت مدیره .
4- فراخوان عمومی جهت جمع آوری اطلاعات و آمار از جامعه هدف .
5- تهیه برنامه سالانه جهت جمع آوری خاطرات .
6- ایجاد کتابخانه و مجموعه آثار رزمندگان غرب کشور در موسسه .
7- برقراری ارتباط با موسسات تحقیقاتی در زمینه دفاع مقدس .
8-تحقیق و بررسی و تعیین شیوه ها و الگوهای برتر جمع آوری و نشر آثار ایثارگران .  
9- تهیه گزارش کار و تهیه برنامه سالانه و پیش بینی بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه .
10- حفظ و نگهداری اموال موسسه .
11- ارائه عناوین پژوهش و تحقیق جهت دانشگاهها و موسسات در زمینهدفاع مقدس .
12- تهیه مقاله در زمینه های دفاع مقدس و تحویل به واحد انتشارات .
13- اجرای دستورات مدیر عامل و هیأت مدیره .
14 - همکاری و هماهنگی با سایر واحد های موسسه .

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان