وظایف واحد گنجینه آثار

درباره ما » شرح وظایف » واحد گنجینه آثار
وظایف واحد گنجینه آثار

تعداد بازدید : 1567

تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394


1- جمع آوری عکس ، اسناد ، مدارک و... مربوط به دوران دفاع مقدس از رزمندگان و ایثارگران  جبهه های غرب کشور .
2- تهیه لیست از بانک اطلاعات موارد جمع آوری شده .
3- نگهداری آثار جمع آوری شده با بهترین شیوه در موسسه .
4- پیش بینی مکانی جهت بازدید عموم  .
5- انتشار اسناد و مدارک و سایر امکانات با استفاده از شیوه نوین تبلیغی .
6- مواردی که جمع آوری می شود می تواند شامل عکس – اسناد و مدارک – البسه – کفش و ... متعلق به ایثارگران جبهه های غرب باشد .
7- ارتباط با موزه های دفاع مقدس کشور و سازمانهای ذیربط دولتی و خصوصی  .
8- حفظ و نگهداری اموال موسسه .
9- تهیه گزارش کار و برنامه های ساختمان و پیش بینی بودجه برای اجرای برنامه ها .
10- اجرای دستورات مدیر عامل  .
11- هماهنگی و همکاری با سایر واحد های موسسه .

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان