بخشی از عملیات های رزمندگان اسلام در مناطق غرب و شمال غرب

اقدامات ایثارگران

تعداد بازدید : 1966

تاریخ ثبت : دو شنبه 20 مهر 1394


 

مقدمه :


هم زمان یا پس از پاکسازی شهرها در مناطق غرب وشمال غرب، پاکسازی وآزاد سازی محورهای مواصلاتی نیز از اواخر سال 1358 به تدریج شروع گردید و جاده های مهمی مانند کامیاران - سنندج، سنندج - دیواندره ، دیواندره - سقز که خط اصلی هرگونه نقل وانتقال زمینی بین شهر ها بود به تصرف رزمند گان اسلام  در آمد .
این محورها معمولاً بر اساس اولویت هایی که در نظر گرفته می شد به مرور زمان در شرایط مناسب با اجرای عملیات ضربتی وتحکیمی از اشغال دشمن خارج گردید.
در نیمه اول سال 1360 پاکسازی محورهای مواصلاتی مفهوم دقیق ومشخصی نداشت اما حرکت های عظیم و بزرگی به منظور پاکسازی جاده ها آغاز گردید و به ترتیب محورهایی که شرح آن درادامه می آید یکی پس از دیگری آزاد شدند.
در پاکسازی محورها چند عامل ازجمله مسائل سیاسی، نظامی، جغرافیای انسانی و طبیعی  و آمادگی رزمی نیروهای خودی برای انجام عملیات موردنظربود؛ ضمن این که توانمندی های دشمن در انجام عملیات قبل از اجرا بررسی می گردید. پاکسازی روستاهایی که در کنار این جاده ها وجود داشت از اهمیت خاصی برخوردار بود.  پس از پاکسازی هرروستا پایگاهی جهت تأمین جاده در کنارآن احداث می شد و نیروهایی  در آن مستقر می گردید. این روش عملیاتی باعث ایجاد امنیت در روستا و محورمی شد. طول هر جاده با توجه به عواملی که گفته شد در محدوده استحفاظی هراستان یا شهرستان با برپایی پایگاه (ثابت و موقت) در محل ها و مسافت های مناسب، مأموریت برقراری امنیت تا تبدیل وضعیت (از قرمز به سفید)به صورت گماردن تأمین جاده در ساعت های معین، گشت پیاده و موتوری، امنیت و بازرسی در روز و کمین در نزدیکی و اطراف محور درشب، تحت کنترل و مراقبت قرار می گرفت.

هماهنگی بین پایگاه ها با ارتباطات مخابراتی و برگزاری جلسات مشترک انجام می شد تا در شرایط اضطراری پایگاه ها بتوانند همدیگر را یاری نمایند و در برقراری امنیت در تردد جاده ای وحدت رویه داشته باشند. دراوایل نبرد دوم بیشتر امکانات و تدارکات موردنیاز به خاطر نا امنی در جاده ها از طریق هوا به شهرها و یا گردان های نظامی و انتظامی منتقل می شد. در سال 1360 به همت شهیدان عالی قدر محمد بروجردی و ناصرکاظمی این حرکت ها مفهوم و نظم خاصی به خود گرفت؛ در نتیجه محورهای مهمی مانند مهاباد – سردشت، بانه - سردشت و پیرانشهر - سردشت با برنامه ریزی دقیق آزاد گردید. تا پایان سال 1362 دیگر، محور بسته و پاکسازی نشده ای درمنطقه وجود نداشت مگر محورهایی که احتیاج به پاکسازی مجدد و عملیات تحکیمی داشت .
جدا از بار امنیتی این نوع عملیات برای مردم منطقه، پاکسازی محورهای شمال غرب نتایج دیگری به شرح زیر برای نیروهای خودی به همراه داشت :


1-تضعیف روحیه ضدانقلاب به خاطر ترس  از حضور مداوم نیروها در روستاها، ارتفاعات ، مسیر جاده ها
2- تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه
3-شکست دشمن از نظر حضور تدارکاتی و پشتیبانی در منطقه 
4- سرعت بخشیدن به عملیات رزمندگان اسلام در نفوذ عمق و مرز

 

در ادامه خلاصه ای از 39 محور پاکسازی و یا آزاد سازی شده ارائه می گردد .

الف) آزاد سازی و پاکسازی محورها


1.      محور جوانرود - پاوه
2.      محور کرمانشاه - کامیاران
3.      محور شاهین دژ- میاندوآب
4.      محورتکاب - ماه نشان
5.      محور بانه  – سقز
6.      محور دیواندره – سقز
7.      محور مهاباد – ارومیه
8.      محور مریوان – پاوه
9.      محور تکاب - دیواندره
10.    محور سنندج - کامیاران
11.    محور سنندج - مریوان 
12.    محور پیرانشهر- اشنویه
13.    محور نقده - اشنویه
14.    محورمهاباد - میاندواب
15.    محور سقز- بوکان
16.    محور میاندواب - بوکان 
17.    محورسنندج - قروه
18.    محورنقده – پیرانشهر
19.    محورتکاب – بیجار
20.    محور بانه - سردشت
21.    محورسنندج - دیواندره
22.    محورسلماس – خوی
23.    محورارومیه – سلماس
24.    محور دیواندره – بیجار
25.    محور قروه - کامیاران
26.    محورکامیاران - مریوان
27.    محور سردشت – پیرانشهر
28.    محور  تکاب - شاهین دژ
29.    محور کامیاران - سنقر
30.    محورمهاباد - بوکان
31.    محور سردشت - مهاباد
32.    محور پیرانشهر- مهاباد
33.    محور سقز- مریوان 
34.    محوربوکان - تکاب
35.    محور شاهین دژ - بوکان
36.     محوربیجار- قروه
37.    محورارومیه – اشنویه
38.    محور بانه – مریوان
39.    محورکامیاران - جوانرود

 

جدول آزاد سازی و پاکسازی محورهای مواصلاتی به ترتیب تاریخ عملیات

 

ردیف نام محور

طول محور

(کیلومتر)

تعداد عملیات  تاریخ عملیات نهایی (تحکیمی) استان یا استان های مرتبط یگان های عمل کننده خودی جمع تلفات خودی جمع تلفات دشمن
1 جوانرود - پاوه 37  3 1359/3/5 کرمانشاه سپاه، پیشمرگان مسلمان کرد  4 32
2 کرمانشاه - کامیاران 74 1 1359/3/17 کرمانشاه و کردستان سپاه، ارتش و هوانیروز 4 -
3 شاهین دژ- میاندوآب 57 1 1359/4/14 آذربایجان غربی کمیته انقلاب اسلامی و پیشمرگان مسلمان کرد 1 12
4 تکاب - ماه نشان 100 2 1359/6/11 آذربایجان غربی و زنجان سپاه، فداییان حضرت امام و پیشمرگان مسلمان کرد 8 17
5 بانه  – سقز 58 5 1360/6/26 آذربایجان غربی و کردستان سپاه، ارتش ، بسیج و ژاندارمری 175 45
6 دیواندره – سقز 89 6 1360/2/29 کردستان سپاه، ارتش، شهربانی و ژاندرمری 17 22
7 مهاباد – ارومیه 115 9 1360/2/31 آذربایجان غربی سپاه، ارتش، شهربانی، ژاندارمری، بسیج و هوانیروز 369 481
8 مریوان – پاوه 90 2 1360/3/8 کرمانشاه و کردستان سپاه و ارتش 27 128
9 تکاب - دیواندره 86 3 1360/3/22 آذربایجان غربی و کردستان سپاه، ارتش، پیشمرگان مسلمان کرد و بسیج - 8
10 سنندج - کامیاران 62 7 1360/4/6 کردستان سپاه، ارتش و پیشمرگان مسلمان کرد 118 358
11 سنندج - مریوان 126 9 1360/5/11 کردستان سپاه، ارتش، بسیج و پیشمرگان مسلمان کرد 176 553
12 پیرانشهر- اشنویه 42 3 1360/6/19 آذربایجان غربی سپاه، ارتش، بسیج و ژاندرمری 10 39
13 نقده - اشنویه 32 4 1360/6/23 آذربایجان غربی سپاه، ارتش، بسیج و ژاندارمری - 12
14 مهاباد - میاندواب 56 6 1360/7/7 آذربایجان غربی سپاه، ارتش، بسیج 47 211
15 سقز- بوکان 35 5 1360/7/11 آذربایجان غربی و کردستان سپاه، ارتش و هوانیروز 6 215
16 میاندواب - بوکان  56 9 1360/7/13 آذربایجان غربی سپاه، ارتش، بسیج و پیشمرگان مسلمان کرد 35 296
17 سنندج - قروه 80 6 1360/8/16 کردستان سپاه، ارتش و ژاندارمری 9 45
18 نقده – پیرانشهر 41 2 1360/8/18 آذربایجان غربی سپاه، بسیج و پیشمرگان مسلمان کرد 7 48
19 تکاب – بیجار 86 2 1360/8/21 آذربایجان غربی و کردستان سپاه 3 21
20 بانه - سردشت 63 3 1360/9/7 آذربایجان غربی و کردستان سپاه، ارتش، بسیج، پیشمرگان مسلمان کرد و ژاندارمری 1047 726
21 سنندج - دیواندره 80 7 1360/9/23 کردستان سپاه، ارتش، پیشمرگان مسلمان کرد و ژاندارمری 18 20
22 سلماس – خوی 47 1 1360/9/30 آذربایجان غربی سپاه و ارتش - 2
23 ارومیه – سلماس 92 3 1360/10/18 آذربایجان غربی سپاه و ژاندارمری 8 59
24 دیواندره – بیجار 63 4 1360/12/4 کردستان سپاه، ارتش، بسیج و پیشمرگان مسلمان کرد 4 -
25 قروه - کامیاران 148 5 1360/12/12 کردستان سپاه و ژاندارمری - 1
26 کامیاران - مریوان 113 11 1361/2/1 کردستان سپاه، ارتش، پیشمرگان مسلمان کرد و ژاندارمری 270 793
27 سردشت – پیرانشهر 97 2 1361/2/29 آذربایجان غربی سپاه و ارتش 432 1029
28 تکاب - شاهین دژ 72 8 1361/4/18 آذربایجان غربی سپاه، ارتش، شهربانی، ژاندارمری، عشایر و پیشمرگان مسلمان کرد 119 358
29 کامیاران - سنقر 80 3 1361/10/7 کرمانشاه و کردستان سپاه 2 13
30 مهاباد - بوکان 62 8 1362/1/4 آذربایجان غربی سپاه و ارتش 64 320
31 سردشت - مهاباد 139 5 1362/1/8 آذربایجان غربی سپاه، ارتش، شهربانی، ژاندارمری، عشایر و پیشمرگان مسلمان کرد 179 575
32 پیرانشهر- مهاباد 70 6 1362/1/29 آذربایجان غربی سپاه، ارتش، بسیج و عشایر 8 106
33 سقز- مریوان 123 10 1362/2/1 کردستان سپاه، ارتش، بسیج، ژاندارمری و پیشمرگان مسلمانان کرد 122 343
34 بوکان - تکاب 85 9 1362/2/25 آذربایجان غربی سپاه، ارتش، بسیج و ژاندارمری 29 190
35 شاهین دژ - بوکان 47 3 1362/2/29 آذربایجان غربی سپاه، ارتش و پیشمرگان مسلمان کرد 3 -
36 بیجار- قروه 91 2 1362/6/1 کردستان سپاه - 1
37 ارومیه – اشنویه 65 5 1362/6/4 آذربایجان غربی سپاه، ارتش و ژاندارمری 106 137
38 بانه – مریوان 125 11 1362/9/29 کردستان سپاه، ارتش، بسیج و پیشمرگان مسلمان کرد 68 188
39 کامیاران - جوانرود 55 5 1362/11/12 کرمانشاه و کردستان سپاه، ارتش، بسیج، پیشمرگان مسلمان کرد و ژاندارمری 9 135

 

ب) پاکسازی مناطق عمق

پس از پاکسازی شهرها و جاده های مواصلاتی در مقطع نبرد دوم ، عملیات رزمندگان اسلام در  نقاط دور دست تحت عنوان عملیات در مناطق عمق هر شهرستان آغاز شد .
در ابتدا نیروهای نظامی خودی در رابطه با آزادسازی و پاکسازی مناطق عمق با استفاده از گروه های ضربتی که در اختیار داشتند ، منطقه آلوده را در عرض یک روز با وارد آوردن تلفات و خساراتی به دشمن پاکسازی می کردند و دوباره به مقر های خود باز می گشتند . این روش نقاط ضعف بسیاری داشت، از جمله این که پس از بازگشت نیروها از منطقه پاکسازی شده ، دوباره دشمن به آن وارد می شد و دست به فعالیت می زد . بنابراین هر منطقه باید چند مرتبه پاکسازی می گردید . 
به این ترتیب رزمندگان اسلام پس از بررسی نقاط ضعف و قوت این روش و با توجه به حضور همیشگی ضد انقلاب و عدم حاکمیت نیروهای خودی در منطقه ، روش خود را با اهداف مشخص تری به شرح زیر تغییر دادند : 


1- حضور و استقرار در روستاهای دور افتاده با ایجاد پایگاه .
2- جدا کردن صف مردم ضد انقلاب و پاکسازی مناطق آلوده با ایجاد امنیت .
3- جذب و جلب مردم به جمهوری اسلامی و شناساندن ماهیت گروهک ها به آنها .
4- جلوگیری از اجرای عملیات نظامی گروهک ها در مناطق پاکسازی شده .
5- دستگیری اشرار و جلوگیری از اخاذی آنها از مردم .
6- فعالیت عملیات مردم یاری در قالب 
       -    احداث جاده و پل
       -    اقدامات درمانی 
       -    فعالیت های فرهنگی 
       -    بازسازی روستاها
       -    استفاده از آب های بهداشتی و لوله کشی آب 
       -    فعالیت جهاد سازندگی


پس از آن با توجه به عملیات های جغرافیایی، تعداد مراکز جمعیتی، حضور سیاسی و گسترش اشرار و مرزی بودن در محدوده هر شهرستان عملیات های خود را به صورت ضربتی و سپس تحکیمی اجرا نمودند . در ادامه به اختصار به تعداد عملیات های اجرا شده ، دفعات اجرای عملیات در یک منطقه و تعداد مناطق پاکسازی شده به تفکیک استان و شهرستان در قالب نوشتار ، جدول و نمودار ارائه می شود .


1) عملیات عمق در استان آذربایجان غربی :


نیروهای سپاه اسلام با اجرای 289 مورد عملیات در این استان ، در حدود 480 منطقه را پاکسازی و یا تصرف نمودند . در جریان این مجموعه عملیات 1062 نفر از نیروهای دشمن معدوم ، 626 نفر زخمی ، 386 نفر اسیر و 8 نفر تسلیم شد . از نیروهای خودی نیز 284 نفر شهید ، 322 نفر مجروح و 2 نفر مفقود شد و 39 نفر به گروگان دشمن در آمد . در جدول زیر خلاصه عملیات عمق در این استان به تفکیک شهرستان ارائه می گردد .

 

جمع بندی پاکسازی و آزاد سازی مناطق عمق استان آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان

 

ردیف  شهرستان  تعداد عملیات

تعداد مناطق

پاکسازی شده

تلفات دشمن تلفات خودی
کشته زخمی اسیر تسلیمی  کشته زخمی اسیر تسلیمی
1 ارومیه 10 23 41 3 31 - 8 22 - -
2 مهاباد  100 14 338 218 103 - 113 57 2 1
3  پیرانشهر  11 20 51 33 - - 1 - - -
4 سردشت 34 47 77 101 10 - 125 57 26 1
5 بوکان 36 58 198 91 74 - 6 16 - -
6 میاندوآب 9 23 25 32 43 - 2 5 - -
7 نقده 9 14 11 1 1 - 1 3 - -
8 اشنویه 11 23 20 2 - 5 5 19 - -
9 سلماس 21 34 44 9 116 - 3 2 - -
10  خوی 8 16 40 18 1 - - - - -
11 تکاب 24 41 110 54 7 - 15 28 11 -
12 شاهین دژ  14 38 104 61 - 2 5 13 - -
13 ماکو  2 - 3 - - 1 - - - -
جمع بندی 289 480 1062 626 386 8 284 322 39 2


   
   

2) عملیات عمق در استان کردستان :


نیروهای سپاه اسلام با اجرای 477 مورد عملیات در سطح استان کردستان در حدود 642 منطقه را پاکسازی و یا تصرف نمودند . در جریان این مجموعه عملیات 1721 نفر از نیروهای دشمن کشته ، 601 نفر زخمی ، 604 نفر اسیر و 285 نفر تسلیم شد . از نیروهای خودی نیز 238 نفر شهید ، 261 نفر مجروح و 11 نفر مفقود شدند و 15 نفر دیگر به گروگان دشمن در آمدند . درجدول زیر خلاصه عملیات عمق در این استان به تفکیک شهرستان ارائه می گردد .

 

جمع بندی پاکسازی و آزاد سازی مناطق عمق استان کردستان به تفکیک شهرستان

 

ردیف  شهرستان  تعداد عملیات

تعداد مناطق

پاکسازی شده

تلفات دشمن تلفات خودی
کشته زخمی اسیر تسلیمی  کشته زخمی اسیر تسلیمی
1 سنندج 114 124 754 93 158 74 66 23 1 2
2 مریوان  55 87 171 103 185 183 23 43 6 -
3 بانه  66 114 92 68 90 17 18 30 8 -
4 سقز 81 123 197 92 76 1 50 62 - 6
5 دیواندره 84 78 281 140 37 10 29 49 - 3
6 کامیاران 53 81 139 73 52 - 44 39 - -
7 قروه 17 28 76 2 6 - 5 5 - -
8 بیجار 7 7 11 30 - - 3 10 - -
جمع بندی 477 642 1721 601 604 285 238 261 15 11


 

3) عملیات عمق در استان کرمانشاه :


نیروهای سپاه اسلام با اجرای 78 مورد عملیات در سطح این استان در حدود 114 منطقه را پاکسازی و یا تصرف نمودند . در جریان این مجموعه عملیات 167 نفر از نیروهای دشمن کشته ، 193 نفر زخمی و 14 نفر اسیر شدند . از نیروهای خودی نیز 36 نفر شهید ، 47 نفر مجروح و 5 نفر نیز مفقود گردیدند که در جدول زیر خلاصه عملیات عمق در این استان به تفکیک شهرستان ارائه می گردد .

 

جمع بندی پاکسازی و آزاد سازی مناطق عمق استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان

 

ردیف  شهرستان  تعداد عملیات

تعداد مناطق

پاکسازی شده

تلفات دشمن تلفات خودی
کشته زخمی اسیر تسلیمی  کشته زخمی اسیر تسلیمی
1 کرمانشاه 4 4 17 * 7 - 6 - - -
2 پاوه  27 48 49 22 4 - 9 31 - -
3 اسلام آباد  2 6 5 * - - 13 10 - 5
4 جوانرود 41 51 87 164 1 - 8 6 - -
5 سنقر 3 4 9 7 2 - - - - -
6 سر پل ذهاب 1 1 - - - - - - - -
جمع بندی 78 114 167 193 14 - 36 47 - 5

 

شایان ذکر است رزمندگان شهرستان آران و بیدگل که حدود 500 نفر (در قالب پاسدار - بسیجی و ارتشی در این مناطق حضور داشتند) در این عملیات ها شرکت داشته اند که این مؤسسه در قالب پروژه مجاهدت های خاموش در حال جمع آوری اطلاعاتی در این زمینه می باشد .

 

 

منبع : 

مجاهدت های خاموش - مقابله با ضد انقلاب وتجزیه طلبی / نویسندگان : دکتر مصطفی ایزدی - جواد استکی - مسعود یاران / انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) 

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : مجاهدت های خاموش (مقابله باضد انقلاب و تجزیه طلبی)