حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) : «اساسی ترین و خاموش ترین جهادها، جهاد در کردستان، سرزمین غریبان است». ::: شهيد دستغيب در ارتباط با جنگ كردستان فرمودند: «هيچ عبادتي بالاتر از خدمت در كردستان نيست». ::: معاون امور راهبردی و اشراف ستاد کل نیروهای مسلح گفت: کردستان سرزمین مجاهدت های خاموش، یک شجره طیبه‌ غرس شده‌ای است که روز به روز بالنده تر می شود. ::: مقام معظم رهبری (ره) فرمودند: کردستان سرزمین فداکاری های بزرگ است؛ سرزمین هنر و فرهنگ است؛ سرزمین صفا و وفاداری است؛ سرزمین مردمِ وفاداری است که در حساس ترین سال های عمر این نظام و این کشور با مردانگی خود و با رشادت خود، توطئه‌های بزرگی را خنثی کردند. سرزمین مردم با رشادت و با رشد عقلی و آگاهی است که توطئه‌ دشمن را در لحظات حساس تشخیص دادند و با فداکاری خود فتنه‌ بزرگی را خاموش کردند، پیش از آنکه آن فتنه بتواند به هدف های شوم خود برسد. این از یاد ملت ایران نخواهد رفت. کردستان در تاریخ انقلاب اسلامی، نشان افتخاری را با خود حمل می کند که در کمتر استانی نظیر آن را می شود دید.

باند عزالدین حسینی

گروه های ضد انقلاب

تعداد بازدید : 321

تاریخ ثبت : شنبه 25 مهر 1394


 

باند عزالدين حسيني

 
ضد انقلاب نيازمند رهبري بود كه با استفاده از نفوذ و قدرت او در ميان مردم‌ ، آنان را در سمت و سوي حركت بسيج نموده و از توانايي توده ها در جهت ايجاد قدرت براي حركت ايجاد شده، بهره برداري نمايد . بدون رهبری ممکن است گروه هاي فعال به جاي آن كه با حكومت در آويزند ، با يكديگر به نبرد مشغول شوند.

در حركت گروه ها و احزاب مسلح غير قانوني و مخالف انقلاب درمناطق كردنشين غرب و شمال غرب نيز عوامل ضد انقلاب براي حفظ وحدت عمل در مقابل حكومت مركزي و دست يابي به هدف مشترك خود‌ يعني نابودي جمهوري اسلامي و جداسازي كردستان از ايران، به شخصيتي احتياج داشتند كه اولاً انگيزه كافي براي مخالفت با جمهوري اسلامي داشته باشد، ثانياً درميان مردم كرد داراي نفوذ و جايگاه مذهبي باشد و ثالثاً‌ عنصري كاملاً وابسته و فرمان پذير باشد . طبق برنامه هايي از پيش تعيين شده، شيخ عزالدين حسيني كه درگذشته ارتباط تنگاتنگي با رژيم شاهنشاهي و عوامل ساواك داشت و همچنين در ميان مردم كرد از جايگاه مذهبي خوبي برخورداربود  براي دست يابي به اهدافي كه در ادامه به آن اشاره مي شود عده اي را دور خود جمع كرد و با ايجاد دفتري به صورت سازمان يافته اقدامات خود را بر ضد جمهوري اسلامي آغاز نمود .


1) جداكردن مسلمانان سني مذهب از ملت ايران :
وجود شخصيتي همچون امام خميني (ره) در بين امت اسلامي ايران در مقام و منزلت يكي رهبر بلامنازع و بي همتا كه توانسته بود با قدرت اعجاب انگيزي توده هاي وسيع مردم را با هم متحد كند، امور مربوط به انقلاب اسلامي ايران را به درستي و با قدرت جهت دهد، به راحتي ازمشكلات و معضلات گره گشايي نمايد، گروه هاي چپ ضد انقلابي را بر آن داشت تا براي تقويت و تحكيم موقعيت خود به هر طريق ممكن دست به دامان يك فرد ملبس به لباس روحاني شوند و به واسطه  مقام و منزلت آن در ميان مردم روستايي و قشرهاي اصيل منطقه كه علاقه فراواني به مذهب و رهبران مذهبي خود داشتند ، آنها را تحت رهبري و هدايت خود در آورند و پايگاه مردمي پيدا كنند . با رشد وي در منطقه و قرار دادن آن درمقابل رهبري امام خميني (ره) به اختلافات مذهبي (شيعه وسني) دامن زنند و سني مسلكان را با چاشني ناسيوناليسم از صف واحد امت اسلامي جدا كنند. 

 

2) استفاده از شيخ عزالدين به عنوان حربه اي براي بيرون راندن مفتي زاده از صحنه مبارزات سياسي – مذهبي منطقه 
بامرور فعاليت هاي مفتي زاده قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي معلوم مي شود كه وي به عنوان يك فرد روشنفكر مذهبي معتقد به مبارزه، درنزد مسلمانان اهل تسنن مورد احترام بوده است . او قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مركز ثقل فعاليت هاي سياسي – مذهبي منطقه بوده و مهمتر از همه اين كه با كمونيست ها در تضاد بود و به هيچ بهايي حاضر به همكاري با آنان نشد .(البته چندي نگذشت كه مفتي زاده نيز چهره واقعي خود را نشان داد و مشخص شد كه وي نه مذهب سني را قبول دارد و نه مذهب شيعه را بلكه وهابي مسلك است) . به اين ترتيب از نقطه نظر احزاب و سازمان هاي سياسي – نظامی ، لازم بود مفتی زاده به عنوان فردی مخل و مزاحم در صورت امکان جذب و در غیر این صورت حذف و منزوی شود. برای این کار رویارویی گروه های مارکسیستی - لنينيستي به طور مستقيم و آشكار نتيجه اي جز شكست به دنبال نداشت زيرا از ميدان به در بردن يك مقام صاحب منصب مذهبي به وسيله نيروهاي ضد مذهب نه تنها ممكن نبود ، بلكه نتيجه اي عكس در بر داشت . بنابراين آنها به نحو ملموس تري و با پنهان شدن پشت يك مهره ملي – مذهبي (شيخ عزالدين) بهتر مي توانستند به خواست خود برسند. 


3) انتخاب شيخ عزالدين حسيني به خاطر تجزيه رهبري امام خميني (ره)
مبارزات سراسري امت اسلامي ايران به رهبري پر توان امام خميني (ره) از همان ابتدا مساله اي بود که گروه هاي چپ ماركسيستي - لنينيستي، احزاب به اصطلاح ملي، گروه هاي توطئه گر و ساير دشمنان انقلاب اسلامي را با بزرگترين مانع روبه رو كرد تا جايي كه اين دسته هاي سياسي - نظامي توطئه گر، امام خميني (ره) را به عنوان بزرگترين دشمن خود يافتند و با احتساب اين مساله كه وجود چنين رهبري و تداوم دامن گستر آن ، هيچ گونه چشم انداز موقعيت آميزي را در افق سياسي آينده آنها باقي نمي گذارد، چاره  كار را در گرو  تجزيه رهبري ايشان ديدند و چنين انديشيدند که با فراهم كردن زمينه هاي اجتماعي حضور رهبري ملي - مذهبي در منطقه به اين خواسته جامه عمل بپوشانند .


4) ايجاد وحدت بين سازمان ها و احزاب
انتخاب شيخ عزالدين حسيني  براي اين منظور بود كه از سويي او به واسطه مقام روحاني كه دارد موجب اتحاد مردم در مبارزه به خاطر كسب حقوق ملي شود و از سويي ديگر به لحاظ حمايت مردم منطقه از او در مواقع ضروري و حياتي به عنوان يك عامل مؤثر و مفيد، سبب اتحاد سازمان هاي ذي نفع در كردستان گردد . از نظر آنها شيخ مي توانست با نفوذ مذهبي خود، مردم و سازمان ها را به وحدت و كنار گذاشتن سليقه هاي گروهي و فردي فراخواند . در اين خصوص سخن خود او مؤيد گفتار ماست : ‍‍‍« وظيفه ي من به عنوان يك شخصيت روحاني كه در صف مبارزه هستم اعتلابخشيدن به حركت عمومي مردم و تشويق، تقويت،‌ هماهنگي و همكاري سازمان هاي سياسي كردستان با يكديگر و مردم بوده است » .
شيخ عزالدين با اين كه ازسوي تمامي گروه ها و احزاب به رهبري برگزيده شده بود اما بيشترين گرايش را به گروهك كمونيستي كومله نشان مي داد . نزديكي شيخ با كومله به اندازه اي بود كه به عنوان يكي از رهبران اين گروه شناخته مي شد.

 

منبع :

مجاهدت های خاموش - ضد انقلاب و اشرار (فعالیت های ضد انقلاب) / نویسندگان : دکتر مصطفی ایزدی - جواد استکی - مسعود یاران / انتشارات : دانشگاه امام حسین (ع)

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : کتاب مجاهدت های خاموش - ضد انقلاب و اشرار