شهدای آران و بیدگل در غرب کشور (ماه فروردین)

شهدای هر ماه » فروردین

تعداد بازدید : 1386

تاریخ ثبت : يک شنبه 3 آبان 1394


 

اول فروردین

شهید   سید ناصر آقا مرتضوی نام پدر  سید مرتضی
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1365/1/1 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت پنجوین محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   عباس عابدینی گرزواره نام پدر  حسین
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1365/1/1 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت پنجوین محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

    دوم فروردین

شهید   احمد محققی نام پدر  محمد علی
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1365/1/2 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت پنجوین محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

پنجم فروردین

شهید   علی محمد معظمی بیدگلی نام پدر  عزت اله
تاریخ تولد 1325 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1360/1/5 عضویت بسیجی
محل شهادت بانه - کردستان محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

شهید   حسین هاشمیان طاهری  نام پدر  رحمت اله
تاریخ تولد 1334 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1360/1/5 عضویت بسیجی
محل شهادت بانه - کردستان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   علی محمد نوذریان آرانی  نام پدر  حسین
تاریخ تولد 1339 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1360/1/5 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت بانه - کردستان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   علی رضا درویشی بیدگلی نام پدر  حسن
تاریخ تولد 1347 نام عملیات  والفجر 10
تاریخ شهادت 1367/1/5 عضویت سرباز سپاه
محل شهادت حلبچه محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

شانزدهم فروردین

شهید   علی محمد باغبانی آرانی نام پدر  علی اکبر
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1362/1/16 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت جبهه سومار محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

هجدهم فروردین

شهید   حسین احمدی بیدگلی نام پدر  تقی
تاریخ تولد 1341 نام عملیات  عوامل کومله و دموکرات
تاریخ شهادت 1360/1/18 عضویت بسیجی
محل شهادت بانه - کردستان محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

بیست و یکم فروردین

شهید   حبیب اله خنده رو آرانی نام پدر  علی محمد
تاریخ تولد 1347 نام عملیات  بیت المقدس 5
تاریخ شهادت 1367/1/21 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

بیست و هفتم فروردین

شهید   سید رحیم قارونی  نام پدر  سید حسین
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  فاو
تاریخ شهادت 1370/1/27 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت بیمارستان ساسان تهران محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

بیست و هشتم فروردین

شهید   محمد بیابانی  نام پدر  رمضانعلی
تاریخ تولد 1347 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1366/1/28 عضویت بسیجی
محل شهادت سردشت محل دفن نصر آباد

 

سی ام فروردین

شهید   حیدر جمشیدی (ابومحمد ثمالی) نام پدر  حسن
تاریخ تولد 1335 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1367/1/30 عضویت بسیجی
محل شهادت شاخ شمیران محل دفن امامزاده علی بن ابراهیم (ع) - قم

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان