شهدای آران و بیدگل در غرب کشور (ماه خرداد)

شهدای هر ماه » خرداد

تعداد بازدید : 1212

تاریخ ثبت : دو شنبه 4 آبان 1394


 

اول خرداد

شهید   محمد علیزاده نام پدر  رمضان
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1365/3/1 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت حاج عمران محل دفن حسین آباد ابوزید آباد

 

پنجم خرداد

شهید   غلام علی اناری نام پدر  محمد علی
تاریخ تولد 1334 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1360/3/5 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده عبداله (ع) ابوزید آباد

 

شهید   مهدی عرب ابوزید آبادی نام پدر  یعقوب
تاریخ تولد 1335 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1360/3/5 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن محمد آباد ابوزید آباد

 

سیزدهم خرداد

شهید   سید حسین سیدیان ابوزیدآبادی نام پدر  سید محمد 
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1363/3/13 عضویت بسیجی
محل شهادت محور سنندج محل دفن محمدآباد ابوزید آباد

 

هجدهم خرداد

شهید   رضا حقیقی آرانی نام پدر  جواد
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/3/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

بیست و پنجم خرداد

شهید   احمد دهقانی آرانی نام پدر  مرتضی
تاریخ تولد 1330 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1360/3/25 عضویت کارمند دانشگاه
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

سی ام خرداد

شهید   ابوالفضل صایبی بیدگلی نام پدر  عباس
تاریخ تولد 1349 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1370/3/30 عضویت سرباز ژاندارمری
محل شهادت محور سنندج - دیواندره محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

سی و یکم خرداد

شهید   علی اصغر قنبری مطلق نام پدر  اسداله
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1363/3/31 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده علی اکبر (ع) بیدگل

 

شهید   علی رضایی نصرآبادی نام پدر  احمد
تاریخ تولد 1342 نام عملیات   نصر 5
تاریخ شهادت 1366/3/31 عضویت بسیجی
محل شهادت ماووت عراق محل دفن نصرآباد

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان