شهدای آران و بیدگل در غرب کشور (ماه تیر)

شهدای هر ماه » تیر

تعداد بازدید : 513

تاریخ ثبت : دو شنبه 4 آبان 1394


 

سوم تیر

شهید   قاسم افضلی نام پدر  محمد
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  نصر 4
تاریخ شهادت 1366/4/3 عضویت بسیجی
محل شهادت سر دشت محل دفن یزدل

 

چهارم تیر

شهید   مسعود سامانی نام پدر  ناصر خان
تاریخ تولد 1348 نام عملیات  نصر 4
تاریخ شهادت 1366/4/4 عضویت بسیجی
محل شهادت سر دشت محل دفن هفت امامزاده بیدگل

 

شهید   تقی صحراییان نام پدر  رضا
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1361/4/4 عضویت بسیجی
محل شهادت سر پل ذهاب محل دفن نصر آباد

 

هشتم تیر

شهید   علی اصغر طاهری آرانی نام پدر  نعمت اله
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  نصر 5
تاریخ شهادت 1366/4/8 عضویت سرباز سپاه
محل شهادت سر دشت محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   محمد مشرقیان آرانی نام پدر  نوروز
تاریخ تولد 1348 نام عملیات  نصر 5
تاریخ شهادت 1366/4/8 عضویت بسیجی
محل شهادت سر دشت محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   ابراهیم نعل بندی نوش آبادی نام پدر  حسین
تاریخ تولد 1348 نام عملیات  نصر 4
تاریخ شهادت 1366/4/8 عضویت بسیجی
محل شهادت غرب سر دشت محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

شهید   سید محسن خاره ای نام پدر  سید حسین 
تاریخ تولد 1349 نام عملیات  نصر 4
تاریخ شهادت 1366/4/8 عضویت بسیجی
محل شهادت سر دشت محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

شهید   حمید رضا رحمانی نام پدر  حسن 
تاریخ تولد 1350 نام عملیات  نصر 4
تاریخ شهادت 1366/4/8 عضویت بسیجی
محل شهادت سر دشت محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

دهم تیر

شهید   محمد جمشیدی آرانی نام پدر  احمد
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1363/4/10 عضویت سرباز سپاه
محل شهادت مریوان - ارتفاعات دزلی محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

سیزدهم تیر

شهید   اصغر اسلامی زاده نام پدر  علیخان
تاریخ تولد 1338 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1361/4/13 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت سومار محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

هفدهم تیر

شهید   علی عاصمی فر نام پدر  ماشااله
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  کربلای 1
تاریخ شهادت 1365/4/17 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت قلاویزان محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

نوزدهم تیر

شهید   سید احمد ساجدین آرانی نام پدر  سید جواد
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1364/4/19 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت پیرانشهر - بمباران هوایی محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

بیست و یکم تیر

شهید   خیر اله حسن زاده نام پدر  قاسم
تاریخ تولد 1335 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1360/4/21 عضویت سرباز ژاندارمری
محل شهادت بیجار محل دفن ریجن ابوزید آباد

 

بیست و دوم تیر

شهید   رضا گلشن آرانی نام پدر  شکراله
تاریخ تولد 1341 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1362/4/22 عضویت پاسدار
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

بیست و نهم تیر

شهید   جواد گنگی بیدگلی (رسالت منش) نام پدر  آقا محمد
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/4/29 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

سی ام تیر

شهید   حسین شاگردیان بیدگلی نام پدر  عباس
تاریخ تولد 1341 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1362/4/30 عضویت بسیجی
محل شهادت شریف آباد سنندج محل دفن هفت امامزاده بیدگل

 

شهید   علی محمد برادران نام پدر  حسن
تاریخ تولد 1348 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/4/30 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

سی و یکم تیر

شهید   محمود نوروز زاده نام پدر  عباس
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  تک عراق
تاریخ شهادت 1367/4/31 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت قصر شیرین محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان