شهدای آران و بیدگل در غرب کشور (ماه آذر)

شهدای هر ماه » آذر

تعداد بازدید : 1204

تاریخ ثبت : شنبه 9 آبان 1394


 

اول آذر

شهید   محمود بوجاری آرانی نام پدر  نصراله
تاریخ تولد 1330 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1365/9/1 عضویت کارمند
محل شهادت سوفیان تبریز محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

دوم آذر

شهید   حسن رمضانی نام پدر  خیراله
تاریخ تولد 1339 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1359/9/2 عضویت بسیجی
محل شهادت سومار محل دفن امامزاده عبداله (ع) ابوزید آباد

 

نهم آذر

شهید   احسان باقری آرانی نام پدر  حسن
تاریخ تولد 1336 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1363/9/9 عضویت کارمند فرمانداری
محل شهادت دیواندره کردستان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

بیست و دوم آذر

شهید   حسن خادم پورآرانی نام پدر  حسینعلی
تاریخ تولد 1339 نام عملیات  تک عراق
تاریخ شهادت 1359/9/22 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت سر پل ذهاب محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   علی اکبر غیرتی آرانی نام پدر  آقا محمد
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  مطلع الفجر
تاریخ شهادت 1360/9/22 عضویت بسیجی
محل شهادت گیلان غرب محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

بیست و نهم آذر

شهید   رجبعلی حمزه ای بیدگلی نام پدر  عباس
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  مطلع الفجر
تاریخ شهادت 1360/9/29 عضویت بسیجی
محل شهادت گیلان غرب محل دفن هفت امامزاده بیدگل

 

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان