شهدای آران و بیدگل در غرب کشور (ماه اسفند)

شهدای هر ماه » اسفند

تعداد بازدید : 471

تاریخ ثبت : يک شنبه 10 آبان 1394


 

سوم اسفند

شهید   جواد باقری نصرآبادی نام پدر  اکبر آقا
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1362/12/3 عضویت سرباز ژاندارمری
محل شهادت سردشت محل دفن نصر آباد

 

یازدهم اسفند

شهید   سید هانی موسوی نام پدر  سید علی
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  نیمه شعبان
تاریخ شهادت 1369/12/11 عضویت بسیجی
محل شهادت چنگوله محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

سیزدهم اسفند

شهید   عباس طالب پور آرانی نام پدر  حسن
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1363/12/13 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت سر پل ذهاب محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

پانزدهم اسفند

شهید   سید حسن فخریان آرانی نام پدر  سید کاظم
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1364/12/15 عضویت بسیجی
محل شهادت مهران - ارتفاعات قلاویزان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

بیست و چهارم اسفند

شهید   مهدی گوهری آرانی نام پدر  حسین
تاریخ تولد 1350 نام عملیات  والفجر 10
تاریخ شهادت 1366/12/24 عضویت بسیجی
محل شهادت حلبچه محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

بیست و پنجم اسفند

شهید   اسداله جریده ای بیدگلی نام پدر  علی اکبر
تاریخ تولد 1349 نام عملیات  والفجر 10
تاریخ شهادت 1366/12/25 عضویت بسیجی
محل شهادت حلبچه محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   احمد درمسجدی آرانی نام پدر  حسن
تاریخ تولد 1348 نام عملیات  والفجر 10
تاریخ شهادت 1366/12/25 عضویت بسیجی
محل شهادت حلبچه محل دفن

امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

بیست و ششم اسفند

شهید   حسین علی فخری بیدگلی نام پدر  عباس
تاریخ تولد 1315 نام عملیات  والفجر 10
تاریخ شهادت 1366/12/26 عضویت پاسدار
محل شهادت حلبچه محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

شهید   غلامحسین عبداله پور بیدگلی نام پدر  علی محمد
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  والفجر 10
تاریخ شهادت 1366/12/26 عضویت سرباز سپاه
محل شهادت حلبچه محل دفن هفت امامزاده بیدگل

 

شهید   منصور مصباح پور بیدگلی نام پدر  رحمت اله
تاریخ تولد 1350 نام عملیات  والفجر 10
تاریخ شهادت 1366/12/26 عضویت بسیجی
محل شهادت حلبچه محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

بیست و هشتم اسفند

شهید   علی اصغر اربابی بیدگلی نام پدر  نصرت اله
تاریخ تولد 1348 نام عملیات  والفجر 10
تاریخ شهادت 1366/12/28 عضویت بسیجی
محل شهادت دربندیخان عراق محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   داود لامع آرانی نام پدر  پرویز
تاریخ تولد 1339 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1360/12/28 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت گیلان غرب محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   محسن مهدوی نام پدر  غلامحسین
تاریخ تولد 1348 نام عملیات  والفجر 10
تاریخ شهادت 1366/12/28 عضویت بسیجی
محل شهادت حلبچه محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان